Воютицька громада

Самбірський район, Львівська область

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки генерального плану розвитку населеного пункту села Воютичі Самбірського району, Львівської області.

Дата: 03.06.2020 09:27
Кількість переглядів: 241

Заява
 про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
генерального плану розвитку населеного пункту села Воютичі

Самбірського району, Львівської області

 

 

Загальні положення

1. Замовник СЕО

         Воютицька сільська рада.

Юридична адреса: 81453, Львівська область, Самбірський район, с. Воютичі, вул. Шкільна, 19, тел:03241-3-92.

 

2. Вид та основні цілі документу державного планування

Генеральний план населеного пункту є містобудівною документацією місцевого рівня, яка призначена для обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання території, на якій реалізуються повноваження Воютицької сільської ради.

Основні цілі документа державного планування:

- визначення майбутніх потреб переважних напрямів використання території;

- урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування забудови та іншого використання територій;

- обґрунтування зміни межі населеного пункту, черговості й пріоритетності забудови та іншого використання територій;

- визначення меж функціональних зон, пріоритетних та допустимих видів використання і забудови територій;

- формування планувальної структури та просторової композиції забудови населеного пункту;

- визначення територій, що мають будівельні, санітарно-гігієнічні, природоохоронні та інші обмеження їх використання;

- визначення етапів і механізмів забезпечення реалізації, терміну дії генерального плану, перелік раніше прийнятих рішень, що втрачають чинність і тих, до яких необхідно внести відповідні зміни;

- оцінку загального стану населеного пункту, основних факторів його формування, визначення містобудівних заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля з метою покращення екологічного та санітарно-гігієнічного стану.

Проект розроблятиметься відповідно до:

 • Земельного, Водного та Лісового кодексів України;
 • Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
 • Закону України «Про відходи»;
 • Закону України «Про охорону атмосферного повітря»;
 • Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»;
 • Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
 • Закону України «Про природно-заповідний фонд України»;
 • Закону України «Про екологічну мережу України»;
 • Закону України «Про охорону земель»;
 • Закон України «Про рослинний світ»;
 • Закону України «Про тваринний світ»;
 • Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку»;
 • ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»;
 • ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»;
 • ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»;
 • ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;
 • ДСП - 173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;
 • ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова міських поселень»;
 • ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд»;
 • ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»;
 • ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»;
 • ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;
 • ДСТУ-Н Б Б.1-1-12:2011 «Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг)»;
 • СНіП 1.02.01 «Охорона навколишнього природного середовища»;
 • Наказу міністерства охорони здоров’я України № 173 від 19.06.96 «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів».

3. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів):

«Проект змін до генерального плану села Воютичі Самбірського району Львівської області» розроблений ПП «УГП ГРУП».

Генеральний план розроблено на  актуалізованій картографічній основі у цифровій формі у місцевій системі координат, що має зв’язок із державною системою координат УСК-2000.

Основні показники генерального плану населеного пункту розраховані на етап 20 років.

Попередня містобудівна документація с. Воютичі була розроблена в 2013 році. 

Необхідність розробки даної роботи викликана в першу чергу потребою у впорядкуванні існуючих та виділенні нових територій для подальшого містобудівного та соціально-економічного розвитку населеного пункту загалом та взаємопов’язаного розвитку виробничих, сільських зон і транспортно-комунікаційних зв’язків зокрема.

У проекті визначені:

•          заходи з охорони навколишнього середовища;

•          сучасний стан та перспективи господарського комплексу населеного пункту;

•          прогноз чисельності населення;

•          обсяги та розміщення нового житлового будівництва;

•          інженерне обладнання території;

•          інженерна підготовка та захист території;

•          розвиток транспорту, вулично-дорожна мережа;

•          архітектурно-планувальна організація території тощо.

Вихідні дані для розроблення генерального плану підготовлені відповідними службами виконавчого комітету сільської ради.

      Передумовою для розвитку планувальної структури населеного пункту стала гостра необхідність у зміні балансу території у бік резервування її під житлове будівництво для існуючого та нового населення.

      Генеральним планом пропонується організація наступних функціональних зон:

-           зони житлової забудови;

-           зони громадської забудови;

-           промислово-комунальної зони;

-           зони рекреаційного призначення.

     Населений пункт розташований на території Самбірського району Львівської області в лівобережній частині України на відстані 88 км від обласного центру.

      Відносно Самбірського району населений пункт розміщений в його східній частині, на відстані близько 12 км від м. Самбір.

Орган місцевого самоврядування — Воютицька сільська  рада.

На території села Воютичі до переліку пам’яток культурної спадщини внесено пам’ятку архітектури місцевого значення – Костел Святої Катерини XVIII ст. (охоронний № 5331-м).

Є бібліотека, школа, клуб, садочок.

До категорії підприємств комунального господарства в сільській місцевості відносяться: комунгоспи, готелі, пожежні депо, а також кладовища і громадські вбиральні.

Пожежні депо на території населеного пункту відсутні. Територію села обслуговує комунальна організація Пожежне депо м.Самбір Самбірського району, Львівської області, відстань до якого 12км.

На даний час на території населеного пункту розміщено 1 кладовище, санітарно-захисна зона  якого частково накладається на територію існуючої житлової забудови.

Чисельність населення на 01.01.2020 р. становила 2034 чол., територія населеного пункту станом на 01.01.2020 р. складала 452 га.

Житловий фонд станом на 01.01.2020 року складав 633 будинки індивідуальної садибної забудови, загальною площею житлового фонду 68.79 тис. кв.м.             

Житлова забудова займає 18.1% території населеного пункту.

Одночасно, необхідно зазначити про значні обсяги площ населеного пункту – 58.2%, які використовуються як території сільськогосподарського призначення. Крім того, незначна площа населеного пункту (0.94%) представлена громадськими територіями.

Село електрифіковане, газофіковане, телефонізоване та радіофіковане. Населений пункт не забезпечений централізованою системою водопостачання та водовідведення.

У відповідності до архітектурно-будівельного кліматичного районування території України, населений пункт розташований в межах Північно-західного кліматичного району. Середня температура січня у регіоні становить −5, −8°С, липня +18,0, +20°С. Середньорічна норма опадів становить 550–700 мм на рік. Основна кількість опадів випадає в теплий період року. Розташування у вологій, помірно теплій агрокліматичній зоні та в агрокліматичній підзоні достатнього зволоження ґрунту.

         Кожну зиму в Львівській області утворюється сніговий покрив, максимальна висота якого звичайно спостерігається в лютому.  Протягом зими накопичується сніговий покрив до 20 см, а в окремі роки товщина його може досягати 30 см. Відносна вологість повітря становить в середньому 70 – 80%, найменша вона у квітні та травні (72 %), найбільша - у грудні (86 %). Найбільшу повторюваність мають вітри з заходу та південно-сходу. Найбільша швидкість вітру – у березні, найменша – у серпні. У січні вона в середньому становить 4,0 м/с, у липні – 2,8 м/с.

Самбірський район розташований у південно-західній частині Львівської області. На заході він межує з Старосамбірським районом, на півночі – з Мостиським та Городоцьким районами, на південному-сході – із Дрогобицьким районом Львівської області.

Загальна площа Самбірського району становить 93400 га.

У районі є 110 населених пунктів, проживає 69,3 тис. чоловік. На теренах району є два міста, Рудки і Новий Калинів та селище міського типу , Дубляни.

По території району протікають ріки: Дністер, Стрвяж, Черхавка, Болозівка і ін. дрібні річки. Район в основному розташований у передгір`ї Карпат на Самбірсько-Дністровській височині, а його південна частина – в Карпатах.

Генеральний план розроблений на розрахунковий термін до 2040 року.

Термін дії генерального плану – безстроковий.

 

4. Ймовірні наслідки

Серед основних факторів впливу та наслідків, пов’язаних із виконанням Генерального плану, наступні:

-будівництво централізованої системи каналізування та влаштування централізованої системи водовідведення, що дозволить знизити рівень забруднення ґрунтових вод;

- влаштування водопровідного господарства, що дасть змогу підвищити якість питної води;

-  збільшення зелених насаджень загального користування на території селища;

-створення нових площ лісових захисних насаджень, що забезпечуватиме зниження негативного впливу на навколишнє природне середовище від забруднення автотранспортом та викидів зі сторони промислових підприємств, сприятиме охороні та відновленню грунтів;

-запровадження роздільного поквартального вивозу тпв в подальшому на сортувальну станцію позитивно вплине на всі сфери довкілля та здоров’я населення.

       Проекті рішення документа державного планування не мають впливу на  транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

 

5. Розгляд альтернатив

Зважаючи на комплексність рішень генерального плану села, що обумовлюється необхідністю розвитку житлової, громадської забудови, промислово-виробничих ділянок різних галузей господарського комплексу, в тому числі, транспортної мережі, головних споруд та мереж  інженерної інфраструктури села, розгляд виправданих альтернатив проектних рішень відбувається в процесі розробки документу державного планування.    

Загальною альтернативою проекту генерального плану села Воютичі, рішення про розроблення якого прийнято, є його незатвердження. Такий сценарій також буде розглянуто в рамках стратегічної екологічної оцінки.

 

6. Під час розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію

- доповіді про стан довкілля.

- статистичну інформацію.

- фонові та лабораторні дослідження стану довкілля.

- дані моніторингу стану довкілля.

- оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля.

- пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

З огляду на стратегічний характер такого виду документації як генплан, ключовим завданням у виконанні СЕО проекту є методи стратегічного аналізу, насамперед аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зав’язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень генерального плану.

Застосування цільового аналізу при проведенні СЕО дозволить встановити відповідність рішень генплану загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я та населення середовища існування.

 

7. Заходи, для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

У ході виконання стратегічної екологічної оцінки передбачається розглянути доцільність запровадження заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків реалізації проектних рішень генерального плану села Воютичі  на довкілля та стан здоров’я населення, які мають успішні приклади впровадження в інших селах, містах України або світу, у першу чергу щодо:

- оптимізації організації виробничо-комунальних територій та забезпечення їх сумісності з житловою та громадською забудовою;

- вдосконалення та подальшого розвитку транспортної мережі села з урахуванням необхідності забезпечення протишумового захисту та дотримання нормативних санітарних розривів;

- розширення мережі зелених насаджень загального та обмеженого користування з урахуванням нормативних показників; формування зелених насаджень спеціального призначення;

- визначення напрямків видалення твердих побутових відходів, що утворюються на території населеного пункту;

- визначення проведення реконструкції чи будівництва головних споруд та мереж комунальних систем тепло-, електропостачання, водопостачання і шляхом впровадження новітніх енергоефективних технологій.

8. Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» і складається з наступних розділів:

- основні цілі генерального плану, його зв’язок з іншими документами державного планування;

- характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

- характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

- екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються детального плану території, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

- зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на  державному та місцевому рівнях, що стосуються детального плану території;

- опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових, постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків

- заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання генерального плану міста;

- обґрунтування вибору виправданих альтернатив, якщо такі розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

- заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання генерального плану міста для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

- резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію

9. Орган до якого подаються зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки:

Воютицька сільська рада.

Юридична адреса: 81453, Львівська область, Самбірський район, с. Воютичі, вул. Шкільна, 19, тел:03241-3-92

Контактна особа – Яремко Михайло Михайлович

10.Строки подання

15 днів з дня публікації Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (відповідно до п.п. 5,6 ст. 10 Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку").

 

 

Воютицький сільський голова                                                      М.М.Яремко


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора